כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

מידות אורך, שטח ומשקל בתקופת השלטון הטורקי

 

רשימת מידות המדריך שמשמאל לקוח מלוח כיס של קרן היסוד לשנת ת"ש (1939-1940).

המידות הטורקיות (פיק, דונם טורקי, קנטר, רוטל, אוקה ואוקיה)
היו בשימוש גם במשך השלטון המנדטורי הבריטי,
במקביל למידות הבריטיות (אינץ', יארד, אקר, וליטרה אנגלית, או פאונד)
ולמידות המטריות.

צריך לשים לב במיוחד להבדל בין הדונם הישן לדונם המטרי. יחידת השטח "דונם מטרי" קיימת רק בישראל, ואיננה מוכרת מחוץ לה. לכל היותר ידעו שם שזו מידה טורקית שעברה מן העולם.

במזכרת בתיה, כמו בתל-אביב, נהגו המידות של דרום הארץ.

אחת הפעולות הראשונות של מדינת ישראל הצעירה, למעשה עוד לפני שקמה, היתה הסדרת המידות והמשקלות ואימוץ השיטה המטרית, ב"פקודת המשקלות והמידות, 1947". למטה מובאת טבלת המידות הטורקיות ("המידות הנהוגות") מתוך פקודה זו. ישנם הבדלים קטנים בין המידות בלוח משנת ת"ש לבין הטבלה שבפקודה. יתכן שהטבלה פשוט מדוייקת מהדף בלוח, אבל ישנה גם האפשרות שעד פקודת המשקלות והמידות המנדטורית משנת 1944, המידות הטורקיות לא היו מוגדרות בדיוק.

סגולה והנה הפתעה - הרוטל לא מת!

אפשר היה לחשוב שכבר שנים רבות שאין משתמשים במידה הזאת. ובכן משתמשים גם משתמשים - בתחום ה"סגולות" . את המודעה שמשמאל צילמתי בירושלים במאי 2005.

המעניין הוא שמידת הרוטל נשמרה כחלק מהותי של הסגולה הזאת.

 

מתוך פקודת המשקלות והמידות, 1947

 

משקלות ומידות נהוגים ושווי ערכיהם המטריים

 

(א) משקלות

(I)  המשמשים בכל רחבי ישראל.

1 דרהם   =   3.205 גרמים

1 אוקה    =   1.282 קילוגרמים

1 רוטל     =   12 אוקיות

1 קנטר    =    100 רוטל

 

(II)  המשמשים בישראל הצפונית.

1 אוקיה (צפונית)   =    213.7 גרמים

1 רוטל (צפוני)       =    2.564 קילוגרמים

1 קנטר (צפוני)      =    256.4 קילוגרמים

 

(III)  המשמשים בישראל הדרומית, להוציא את חברון.

1 אוקיה (דרומית)   =    240.4 גרמים

1 רוטל (דרומי)       =    2.885 קילוגרמים

1 קנטר (דרומי)      =    288.5 קילוגרמים

 

 

(ב) מידות אורך ושטח

1 אמה (מידת אריג)                  =      67.76 סנטימטרים

1 אמה (מידת קרקע)                 =      75.80 סנטימטרים

1 אמה מרובעת (מידת קרקע)     =      0.575 מטר מרובע

1 דונם (תורכי)   =   1.600  אמות מרובעות  =   919.3 מטרים מרובעים

1 דונם (מטרי)                          =      1.000 מטרים מרובעים

 

שינוי אחרון 2005-06-20