כותרת דפי מזכרת

 
תגובה לסיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי
 
הערה מקדימה:

ההתכתבות (ברשת) המובאת כאן, מובאת בדיוק כפי שהיתה, ללא שום שינוי. יש לזכור שהמכתב התחתון הוא הראשון, והעליון - האחרון. הכותבת היא חברת המועצה המקומית של היישוב.

התחבטתי מעט בשאלה אם להעלות את ההתכתבות הזאת לאתר (תוכלו לראות לפי התאריכים שהיא מועלית באיחור של כחודש וחצי), משום שהיא חריגה מעט בתוכן ובסגנון. אבל מאחר שהעניין לא נגמר בהתכתבות הזאת, וחברת המועצה גררה, ככל הנראה, את המועצה עצמה לשמש בידיה מכשיר של נקמנות אישית (מגוחכת - כי מי נפגע מזה? רק המוזיאון), ולהורות למוזיאון לנתק את הקשר עם האתר, אני חושב שיכול להיות בה עניין מסויים למי שמגיע לאתר הזה.

כדי להשלים את התמונה, אוסיף עוד כי "הוועדה לפיתוח התיירות" שאירית שליסל מזכירה, מעולם לא מונתה באופן רשמי או בהליך תקין, ולא פעלה כוועדה באופן תקין ולפי החוק. את ה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח תיירות במזכרת בתיה" היא כתבה בעצמה, אולי בעזרת שנים-שלושה מחבריה, ובוודאי ללא שום "שיתוף תושבים".

ירח

9 באוגוסט 2005
----- Original Message -----
From: ג'וב רחובות
To: Yerach
Sent: Tuesday, 28 June, 2005 15:45
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

ירח
אני חושבת שזו חוצפה מצדך להחליט מה מתאים לסיכום ומה לא, האם אתה היית נוכח בשיחותיי עם חומי מהמועצה לשימור אתריים האם אתה יודע מה נתבקשתי להציג, אז מי שמך לקבוע את הלך הסיכום.
אירית
----- Original Message -----
From: ג'וב רחובות
To: Yerach
Cc: מאיר דהן
Sent: Tuesday, 28 June, 2005 15:27
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

ירח
אחזור על דבריי ואומר לעניות דעתי קיבלת מנדט לסכם את יום העיון אז אנא בטובך
כתוב סיכום של יום העיון כפי שהובא והתקיים.
במיוחד שברצונך לקבל את חוות דעתם של הדוברים.
את מסקנותיך האישיות כמו שאתה מפרש אותן וזה עדיין לא אומר שזו דעת הקהל דעת הדוברים שמור לפורום אחר ,זו לא הדרך לסיכום דיון.
באם שמת לב אף אחד מדוברים לא הביע דעתו אלא הציג את דבריו ,לכן מסקנותיך
צריכות להאמר בפורום אחר או על במה אחרת.
אין ברצוני שתצרף את מכתבי אליך כי ברגע שאתה מתעלם מדבריי ומההסבר
ומתוכנית הפיתוח, כי אינן מתאימות לתוכניותך,אז על מה עלי להגיב.
 
אירית
----- Original Message -----
From: Yerach
To: אירית שליסל
Sent: Tuesday, June 28, 2005 2:29 PM
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

לאירית שלום,
 
הבנתי, ממכתבך ומשיחתנו הטלפונית, כי רצונך לסיים את הויכוח על הסיכום, וכי אינך רוצה שאצרף את מכתבך (הראשון) לסיכום.
 
 
בברכה
 
ירח
 
----- Original Message -----
From: ג'וב רחובות
To: Yerach
Sent: Tuesday, 28 June, 2005 10:22
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

ירח שלום
קצתי בכל  הנושא המנדט שלי הוא להכין תוכנית לפיתוח התיירות במושבה להתוות מדיניות תיירותית אותה יישמו,אני פועלת לטובת עשיה זו,
מי שנתן לך מנדט לסכם ערב על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי המנדט ניתן לסכם, אך לא להציג את מסקנותיך ועוד לפרסם זאת באתר מזכרת.
אירית
----- Original Message -----
From: Yerach
Sent: Tuesday, June 28, 2005 9:50 AM
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

לאירית שלום,
 
אני מצטער על כך שאינך מרוצה מהסיכום. לדעתך צריך הייתי לכלול בו את דבריך.
 
מטרת ערב העיון היתה להציג את הנסיון שנצבר בפרוייקטים אחדים של שימור אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי.
 
בהתאם לכך, הסיכום ממוקד בלקחים שאפשר להפיק ממבחן הביצוע וההפעלה, בעולם המציאות, של תוכניות שימור מכוונות לתיירות.
 
בדבריך בערב העיון, לעומת זאת, הצגת את השקפתך על הדרך שבה הכנת "מתווה לתוכנית אב לפיתוח תיירות במזכרת בתיה". התוכנית עצמה עדיין רחוקה מהכנה, קל וחומר ממבחן הביצוע.
 
לא כללתי את דבריך כי הנושא שדברת עליו לא התאים למסגרת הסיכום.
 
 
בברכה
 
ירח
 
 
נ.ב. עכ"פ, כדי לתת במה לדעתך - וכדי שתהיי מרוצה - אצרף לסיכום את תגובתך. כתבי נא אלי אם רצונך לשנות משהו לפני הצרוף.
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
To: Yerach
Sent: Sunday, 26 June, 2005 18:25
Subject: Re: סיכום ערב העיון על אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי

ירח שלום
קראתי את הסיכום שנכתב, חבל שבצורה מגמתית לא ציינת את הליך שיתוף התושבים את הועדה לפיתוח התיירות שאותה הצגתי בכנס,העבודה המשותפת עם התושבים בכל דבר ועניין ,את פרוייקט הכנת תוכנית אב לכל אחד מבעלי החלקות במתחם השימור המשתף את הגרים במקום ומביא בפניהם את הפוטנציאל בכל אחד מהמבנים, בחירת האדריכל, אלה פעולות שבאמת לא נעשו באף אחת מהמושבות אותן ציינת בסיכום, לכן מסקנותיך הן באמת בלעדיות שלך אינן אובייקטיביות וחבל
שכך הועבר החומר לאותם מרצים.
מקווה אני שאותם מרצים שיתייחסו לדברי הסיכום יושפעו מדברי ומתהליך
בניית תוכנית התיירות במזכרת בתיה אותה הצגתי .
 
בברכה
 
אירית