כותרת דפי מזכרת

 
ההסבר של המועצה המקומית
 
להוראה שניתנה למוזיאון המושבה לנתק את הקשר עם אתר זה


"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (מסכת אבות). ניתן למועצה המקומית עצמה להסביר את מעשיה.

ההתכתבות (ברשת) המובאת כאן, מובאת בדיוק כפי שהיתה, ללא שום שינוי. יש לזכור שהמכתב התחתון (מכתב הפניה שלי) הוא הראשון, והעליון - האחרון.

האם ההסבר הזה מספק?

אוסיף עוד רק שלוש נקודות עובדתיות להבהרת המצב:

1. חוות הדעת הנזכרת, שנאמר לי כי היא שהביאה להוראה למוזיאון ולאחרים במועצה לנתק כל קשר עם אתר "מזכרת", ולהפסיק להשתמש בו כאכסניה, ולו זמנית, לאתר המוזיאון, אבל לא נמסרה לי, הוכנה, כנראה, ע"י מישהי ממשרד היועץ המשפטי של המועצה בתשובה לשאלתה ולמשאלתה של חברת המועצה המקומית.

2. שיחה מתוכננת, בין עורך אתר "מזכרת" לבין החתום על המכתב האחרון, על העברה מסודרת של תכנים מאתר המוזיאון בתוך אתר "מזכרת" אל האתר המתוכנן של המוזיאון בתוך אתר המועצה, בוטלה בנימוק של הוראת הניתוק הנ"ל.

3. הוראת הניתוק היא מלפני כחודש (אינני יודע תאריך מדויק). מתי יקום אתר המוזיאון בתוך אתר המועצה עדיין לא ידוע.

בינתים, אתר המוזיאון כאן, באתר "מזכרת", נשאר ללא שינוי. הוא כבר איננו "של" המוזיאון, ואיננו מתפתח, אבל המידע שבו עדיין מעודכן.

ירח (עורך מזכרת)

9 באוגוסט 2005

מכן והלאה - ההתכתבות:

----- Original Message -----
From: ירון טמיר
To: TheEditor@mazkeret.org
Sent: Monday, 08 August, 2005 14:11
Subject: FW: התנתקות המוזיאון

ירח שלום,

 

בנושא היעוץ המשפטי אבקש להבהיר כי הוא ניתן למועצה ולה בלבד.

 

בנושא הסבר באתר. ניתן למסור שמכיוון שאתר המועצה עומד לקום. החומר יפורסם מאתה באתר זה

 

בברכה

 

 
ירון טמיר

מנהל מנגנון

 


From: מאיר דהן
Sent: Monday, August 08, 2005 1:51 PM
To:
עורך מזכרת
Cc:
ירון טמיר
Subject: RE:
התנתקות המוזיאון

 

מר ירח שלום,

 

נושא זה הועבר לטיפולו של ירון תמיר והוא ישיבך

בכבוד רב,

מאיר דהן

ראש המועצה


From: עורך מזכרת [mailto:TheEditor@mazkeret.org]
Sent: Monday, August 08, 2005 10:13 AM
To:
שרעבי טלילה; מאיר דהן
Subject:
התנתקות המוזיאון

 

למר מאיר דהן, ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה, שלום,

 

 

נאמר לי כי מנהלת מוזיאון המושבה קבלה הוראה להפסיק כל קשר עם האתר שהקמתי ברשת,

 

ובכלל זה עם אתר מוזיאון המושבה שנהלתי, אני חושב שבצורה קורקטית לחלוטין, כאתר עצמאי בתוך אתר "מזכרת" שהקמתי,

 

ולא להעביר אליו (אל האתר) שום מידע מעבר למידע הנמסר לכל אחד מהציבור.

 

זה, כמובן חבל, כי אתר המועצה עדיין לא ממש קיים, כפי שאפשר להווכח בנסיון להכנס ולראות אותו.

 

 

עכ"פ, שתי שאלות, או בקשות, נובעות מהוראה זו:

 

1

 

מה הנימוק להוראה זו?

 

נאמר לי כי הדבר נעשה לפי "חוות דעת של היועצת המשפטית",

 

אבל

 

א. איש לא היה מוכן למסור לי חוות דעת זו.

 

ב. האמירה נראית לי בלתי מדוייקת, מאחר שהיועץ המשפטי, שהוא מינוי אישי, הוא גבר.

 

ברצוני להזכיר כי רשות, מחוץ לכללים של סבירות, תום לב, מידתיות, שוויוניות, העדר משוא פנים, ושקילת שיקולים ענייניים,

 

אמורה גם לנמק את החלטותיה ולתת זכות טיעון.

 

2

 

איזה הסבר, אתה מציע, לתת להודעה באתר על הניתוק הזה?

 

ברור שיהיה צורך להודיע ולתת הסבר.

 

 

אני מצפה לתשובותיך,

 

בברכה

 

ירח צור