כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

חברי המועצה המקומית החדשה של מזכרת בתיה - דצמבר 2008

אלה האנשים שבחרנו
והם המייצגים אותנו בניהול ענייני היישוב
ולמתעניינים - סדר היום והמידע הנלווה לקראת הישיבות הבאות של המועצה.

 

מאיר דהן מאיר דהן
ראש המועצה
רשימת לב.
מקצוע: עתונאי ועורך. תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית.

פניות תושבים: טל' 9371100 (במשרדו),
ואפשר לנסות לקבוע פגישה, בזמן המיועד לקבלת תושבים, דרך רונית כהן, הממונה על פניות הציבור, בטל' 9371103.

מיכה בר און אבינועם חג'בי
רשימת התחדשות (אופוזיציה).
עיסוק: קבלן להקמת תחנות שאיבה.

פניות תושבים: בכל נושא,
לטלפון 9340241 או 057-7763556, בכל שעה סבירה, או בדוא"ל a_h_ltd@walla.com.

אבינועם דעוס נורית כהן
רשימת רפי סויסה (אופוזיציה).
עיסוק: מזכירה בבית המשפט.

אבינועם חג'בי גלית כספי כהן
רשימת לב.
עיסוק: מנכ"ל מיח"א (עמותה ארצית לילדים עם לקות בשמיעה).

רפי כחלון ניר לוין
רשימת לב.
עיסוק: מנהל מקצועי של מחלקת הנוער מכבי ת"א כדורגל.

מיקי סבג שמש רפי סויסה
רשימת רפי סויסה (אופוזיציה).
לשעבר ראש המועצה, חבר כנסת, נציב שב"ס.

בישיבה הראשונה של המועצה החדשה, הכריז על כוונתו לוותר על מקומו במועצה, בעוד זמן שטרם החליט עליו, למען הצעירים (הבא בתור, לפי הרשימה, הוא דורון אסולין).

דורון עטיה יגאל עובדיה
רשימת לב.
עיסוק: מורה ללימודי א"י ב"אורט" רחובות.

חנוך פרקל יצחק פסטרנק
רשימת רפי סויסה (אופוזיציה).
מקצוע: עו"ד. בנוסף - תואר במינהל עסקים, טייס, קצין במילואים.

אירית שליסל חנוך פרקל
רשימת לב.
עיסוק: סגן מנהל רווחה בחברת החשמל.

טל' 9349988

 

הערות

חברי המועצה מסודרים לפי הא"ב של שם משפחתם,
פרטי המקצוע או העיסוק, ופניות התושבים - כפי שפורסם בתעמולת הבחירות, או כפי שמסרו חברי המועצה.
התצלומים נלקחו מתוך דפי תעמולת הבחירות שחולקו לציבור, ואני מתנצל על איכותם
(אחליף את תמונת כל חבר מועצה שירצה זאת וישלח אלי תמונה מתאימה, או אסלק אותה, כרצונו).

ולמתעניינים, הנה
סיכום תוצאות הבחירות,
וחברי המועצה הקודמת.

למה אנחנו צריכים לצפות מחברי המועצה?

האתר "דין מקומי" ברשת נותן על כך מידע רב.

מעניין במיוחד המדור מושגי יסוד, המכיל את הנחיות משרד הפנים לנבחרים ברשויות המקומיות, וכללים למינהל תקין.

בהנחיות ישנם פרקים (בפורמט pdf) על סמכויות המועצה,
על עבודת המועצה והפעילות במסגרת המועצה, ועל "כלי העבודה" של חברי המועצה, כמו הזכות לקבל כל מסמך, להגיש שאילתות והצעות לסדר היום, ולמסור הודעות,
על ההתנהגות הנאותה של חבר מועצה, במיוחד ההימנעות מניגוד עניינים,
ועל נושאים רבים נוספים.

גם אתר הרשת של מרכז השלטון המקומי עשוי להיות מעניין.

שינוי אחרון 2008-12-15