כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

רשמים מישיבה של המועצה המקומית שלנו

 

הלכתי לצפות בישיבה של המועצה המקומית הנבחרת של מזכרת בתיה (ב- 1 ביוני 2008). לדעתי זה היה מביש.
במיוחד היחס של מאיר דהן, ראש המועצה ויושב הראש שלה, אל חברי המועצה.

הישיבה התחילה באיחור של כעשרים דקות, מאחר שרק אז הגיע ראש המועצה, שהוא גם יושב הראש שלה. לעומת זאת, הוא הקדים לצאת, והשאיר את ניהול הישיבה בידי סגנו, חנוך פרקל.

בישיבה עצמה, הוא פשוט צעק בגסות על חברי המועצה, כאשר דבריהם לא היו לרוחו. הנה קטע קצר שאפשר לשמוע. ההנאה מובטחת (או אולי הבושה). ניתקתי את הקטע מכל מה שקשור לנושא הוויכוח, כי העניין כאן הוא היחס אל חברי המועצה, לא פרטי הנושא. וזה תמליל עיקר הדברים (ברקע ישנם דיבורים נוספים):

ראש המועצה: תפסיקו כבר לבלבל את המוח. תפסיקו כבר לבלבל את המוח.
חבר מועצה: מאיר, בלי כעסים.
ראש המועצה (ממשיך): כל אחד נהיה לי פה גיבור גדול.
[כאן הוצא קטע קצר]
חברת מועצה: למה אתה מגיב ככה?
ראש המועצה: ככה אני רוצה לדבר.
חברת מועצה: מה זה ככה אתה רוצה לדבר?
ראש המועצה: ככה אני רוצה לדבר.

ממש דיון מכובד, נבון ומעמיק.

העניין היה זה: מגרש של המועצה, שנועד למגורים, נמכר במכרז, והמכירה הובאה לאישור המועצה. חברי מועצה מהאופוזיציה גילו שהחוזה הצמוד למכרז, שכבר נחתם בראשי תיבות, קובע שהמגרש נועד לבניית עשר יחידות דיור, בעוד שהתב"ע מתירה רק ארבע, וכך גם תנאי המכרז. לחברי המועצה היה מה לומר על זה, אולי משום שחשדו שזו איננה רק "טעות סופר", כפי שטען ראש המועצה, ואולי משום שחשבו, בצדק, שהחוזה צריך היה להבדק היטב לפני שהובא לאישורם. הכיוון הזה של הדיון לא מצא חן בעיני ראש המועצה, ולכן הגערה.

המצב החמיר אחרי עזיבת ראש המועצה. סגנו, בנושא אחר, בכלל לא נתן לחברי המועצה לדבר. הוא דרש במפגיע שיצביעו בלי שום דיון בכלל. היועצת המשפטית, שישבה שם, לא העירה כי זכותו של חבר מועצה לומר את דברו בכל נושא שעל סדר היום.

גם חברי המועצה - במיוחד מהאופוזיציה, זו שאמורה היתה להעלות את השאלות - לא הצטיינו בהעמקה, לדעתי. בעניין המגרש שנמכר, לדוגמה, איש לא שאל - כפי שצריך היה, לדעתי - איך המגרש הגיע לידי המועצה, האם הוא קרקע שהופקעה לצורכי ציבור, ואם כך, האם לא צריכה היתה לשמש לצורכי ציבור ולא להמכר למגורים.

בקיצור, עצוב. מזכרת בתיה צריכה היתה להעמיד לעצמה מועצה מכובדת ובעלת "משקל סגולי" רב יותר, באופוזיציה ובקואליציה כאחד. האם תוכל לעשות זאת בבחירות המתקרבות?

שינוי אחרון 2008-06-30