כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

מה קורה בקזרמת לוין? - עדכון

 

בדף קודם (המוליך לדפים נוספים) סיכמתי איך המועצה המקומית מזכרת-בתיה ביקשה וקיבלה היתר בניה לשיקום מבנה קיים במתחם ההיסטורי של קזרמת לוין ברח' רוטשילד. הכוונה האמיתית היתה לבנות מבנה חדש, כי המבנה אשר אמור היה להיות "משוקם" מעולם לא היה קיים שם. לאחר שהדבר התגלה, הוועדה המקומית "זמורה" שינתה את ההיתר משיקום ל"שיחזור נפחיה היסטורית". שיחזור, כאשר המבנה המקורי איננו, הוא בניה של העתק נאמן למבנה המקורי. גם זה תיאור לא נכון של מה שהתכוונו לבנות, כי התוכניות בהיתר מראות מבנה שונה לגמרי מהמבנה המקורי שהוא אמור לשחזר. כל זה נעשה, לכאורה, בשורה ארוכה של עבירות פליליות. בדף ההוא גם הסברתי מדוע כל כך חשוב להוקיע את העבירות ואת ההליכים הבלתי תקינים שנעשו.

בדף שני סיפרתי על מה שנעשה בפועל ברפת ובחצר עד אמצע יוני. כאן אוסיף עדכון עד קרוב לסוף אוקטובר.

ראשית, העבודות בשטח:

השיפוץ של הרפת נגמר, כנראה, או כמעט נגמר, ונראה שהפסיקו לעבוד בה. בפתח הרפת דלת זמנית נעולה, ואינני יודע מה קורה בתוכה. הקורות העתיקות עדיין מוטלות במגרש, חשופות לכל פגע.

את המבנה שההיתר לו הוצא בזיוף ומירמה, ובניגוד להוראות השימור של החלקה האוסרות כל בניה חדשה בה, המשיכו לבנות עד אמצע חודש יולי. עד אז נבנו שלד הבטון והקירות. מאז ועד היום נפסקה הבניה, והמבנה נשאר עומד ללא גג. כבר עכשיו אפשר לראות עד כמה הוא זר לאופי החלקה ומבני הכורכר הישנים שבה, ועד כמה הוא גדול, חוסם את מראה המכלול ההיסטורי ומשתלט עליו.

המבנה החדש בחלקה 26, אוקטובר 2009

חדש וישן - מחצר משק היסטורית עם רפת כורכר לקיר הבטון והבלוקים של "שיחזור הנפחיה".
שימו נא לב איך המבנה החדש - עדיין ללא גג - משתלט על מראה כל החלקה (את קצה הרפת רואים משמאל),
ועד כמה הוא קרוב לקצה החלקה.

בנוסף לכך הציבו, בצד רחוב החיטה של החלקה, מתקן בטון די גדול לארון חשמל - במקום הבולט ביותר שאפשר (המלבן האפור בקצה השמאלי של התצלום הוא קצהו העליון), במקום להצניע אותו ליד הגדר. זה ממחיש עוד יותר את העדר הרגישות וההבנה, של המועצה המקומית ושל המועצה לשימור אתרים גם יחד, למהות של שימור, ולמטרה של המחשת החיים ביישוב הישן, שעבורה הפקיעו את החלקה מיורשיה.

המבנה הזה נועד להצגת מכונות וכלי עבודה מהמסגריה של ראובן אשבל, שהיתה ברח' רוטשילד מס' 11 (כ- 170 מ' מקזרמת לוין) ונהרסה כדי לבנות במקומה בית פרטי. המכונות שהצילו ממסגריית אשבל, ומתנדבים שיפצו בעמל רב, כבר הוצבו במבנה ללא הגג, חשופות לטל ולגשם. הן עטופות ביריעות פוליאתילן, אבל זה לא מספיק כדי להגן עליהן מפני גשם. התוכנית היא להפעיל את המכונות כהדגמה לבית מלאכה מכני של אמצע המאה ה-20, על ידי גל עילי ורצועות שכבר התחילו להתקין שם. מעניין יהיה לראות מה יאמרו על הרעש השכנים בבתי המגורים הסמוכים. באופן שהוציאו את ההיתר למבנה הזה, שאלת הרעש כלל לא נבדקה ולא עלתה לדיון.

שנית, בתחום המינהלי והמשפטי:

הכותב, וחבר המועצה המקומית הנבחר עו"ד יצחק פסטרנק, התלוננו על הנעשה בחלקה לפני כמעט כל מי שאפשר, אם נצרף את התלונות. עד עכשיו איש לא היה מוכן לחקור את התלונות (הוועדה המחוזית לא סרבה לחקור, אבל נראה שהיא לא נלהבת לכך. אנחנו מחכים לתשובתה הסופית).

על שינוי ההיתר מ"שיקום מבנה קיים" ל"שיחזור הנפחיה ההיסטורית", בעקבות התלונות, כבר כתבתי. מעבר לכך, הוועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה" מתעקשת להתעלם מהוראות השימור האוסרות כל בניה בחלקה. לשם כך אפילו המציאו סיפור חסר בסיס לפיו הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, כאשר אישרה את התוכנית (התב"ע) החלה על החלקה, התכוונה לבטל את איסור הבניה המסומן בה (זה, כמובן, לא נכון. הם בפירוש החליטו להשאיר את הוראות השימור כפי שהן).

אבל אפילו אם מותר היה לבנות, כפי שהוועדה המקומית "זמורה" טוענת, עדיין ההיתר בלתי חוקי. המבנה נבנה קרוב מאד לגבול הצדדי של המגרש, בעוד "קווי הבניין" (שבתוכם אסור לבנות) הם של 4 מ' בגבול הצדדי של החלקה. כדי לתקן את זה הם החליטו לאחד את החלקה של קזרמת לוין עם החלקה הסמוכה (הכוללת את מגרש החניה שרואים בתצלום). בחלקה המאוחדת, קיר המבנה יהיה רחוק מגבול החלקה במידה מספקת.

מה שמעניין בהחלטת האיחוד הזאת הוא שהיא מעידה כי עכשיו גם הוועדה המקומית "זמורה" עצמה אומרת שההיתר היה בלתי חוקי, ואסור היה לה לתת אותו.

אבל מתברר כי מחוץ לזה שלא נכון היה מבחינה ציבורית לאחד שתי חלקות כל כך שונות זו מזו, ועל ידי כך לבטל חלק מהוראות השימור של החלקה ההיסטורית, החלטת האיחוד הזאת גם היא איננה חוקית מסיבות שונות. את "זמורה" כל זה כנראה לא הטריד, אבל אני, ביחד עם עו"ד יצחק פסטרנק, עררנו על החלטת האיחוד הזאת לפני וועדת הערר המחוזית.

התשובות של המועצה המקומית ושל "זמורה" לערר היו מופרכות לחלוטין. "זמורה" כתבה את הסיפור שהזכרתי קודם על כוונת הוועדה המחוזית. המועצה המקומית טענה, בין השאר, כי הנפחיה ההיסטורית היתה בחצר של קזרמת לוין (זה לא רק לא נכון, אלא שאין לזה שום משמעות לאיחוד החלקות). זה עדיין לא מבטיח שהערר יתקבל. הדיון לפני הוועדה התקיים ב- 15 באוקטובר, ועכשיו נחכה ונראה מה תהיה החלטתה.

בנוסף, עררנו על ההיתרים שניתנו למבנה. ערר זה יגיע לדיון רק בעוד כחודש וחצי.

הועלה לאתר 2009-10-25
שינוי אחרון 2009-10-26