כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

ועדת ההיגוי לפיתוח התיירות במזכרת בתיה - העובדות

 

במהלך החג הפיצה המועצה המקומית בדאר האלקטרוני קישורים למסמכים אחדים על מה שהוצג כ- "ועדת ההיגוי לפיתוח התיירות במזכרת בתיה" (לא מצאתי קישור מתוך אתר המועצה המקומית), ובתוכם רשימת החברים, "מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות" הנושאת את הכותרת של "וועדת ההיגוי", והטענה (שתאריכה המקורי פברואר 2005) כי"ועדת היגוי לנושא תיירות פועלת מזה שנה ומכינה תוכנית אב לפיתוח התיירות".
במקביל כתבה הממונה על פניות הציבור במועצה מקומית כי "המועצה ניהלה תהליך דמוקרטי שכלל ועדת היגוי של תושבים"

יש במסמכים האלה, ובאופן שה"וועדה" וה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות" הוצגו, מידע "בלתי מדוייק" ומטעה.
שמי כלול ברשימת חברי "הוועדה", ואני מתנגד לכך ונפגע מכך שמשתמשים בו ככיסוי למידע מטעה, ולמסמך שאין לי יד בו ושאינני מסכים לו.

"הוועדה" לא הכינה את המסמך הזה, לא דנה בו, ולא אישרה אותו. "הוועדה" אפילו לא התכנסה בזמן הכנת המסמך, ולמעשה איננה קיימת. היא רק נסיון לכסות את העובדה שאת המסמך הזה כתב אדם אחד , אולי בעזרת 2-3 מחבריו, ללא סמכות, אבל לכאורה לפחות, עם אינטרס אישי.

הנה העובדות המדוייקות על "וועדה" זו, או לפחות חלק מהן (בהחלט יתכן שלא את הכל אני יודע), למי שיש לו סבלנות לקרוא.

גילוי נאות: בזמן מסויים חשבתי שאני חבר ב"וועדה" הזאת, אם כי לא ראיתי שום מסמך מינוי (אז אולי אני עדיין חבר, באותו אופן בלתי פורמלי, אבל ל"חברות" הזאת אין משמעות - ככל שידוע לי, במשך כל הזמן הזה לא היתה שום פגישה של "הוועדה"), ואופן התנהלות "הוועדה" הזאת התברר לי רק במשך הזמן. גם התחלתי לכתוב משהו בקשר לתיירות במזכרת, אבל משנראה שאיש אינו מתעניין, הוא נשאר במצב של טיוטה מקוטעת.

הבהרה: זה בהחלט מותר, תקין, ואפילו טוב שאדם, קבוצה או פורום בלתי פורמלי כלשהו יחשוב, יכתוב ויפרסם את דעתו על כל דבר שירצה, במסמך בעל כל שם שימצא חן בעיניו, כל עוד הפורום והמסמך מוצגים באופן אמיתי ונכון בתור מה שהם באמת.

האם זו וועדה של מועצת היישוב, כפי שהיא מוצגת באתר המועצה המקומית?

כדי להבחין בין המועצה הנבחרת, שהיא הסמכות העליונה בכל ענייני היישוב, לבין הגוף המינהלי של הרשות המקומית, אכנה את המועצה הנבחרת "מועצת היישוב", ואת גוף המינהלי "המועצה המקומית", כפי שקוראים לו בדרך כלל.

צו המועצות המקומיות, קובע, לגבי מועצת היישוב, כי

"נוסף על הועדות הנקובות בצו זה או בכל חוק אחר רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.
ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה ..." (וועדת היגוי לתיירות אינה נקובה בשום חוק).

מתברר, מהפרוטוקולים של המועצה, כי המועצה מעולם לא בחרה וועדת היגוי לפיתוח התיירות, ולא שום וועדה אחרת לעניין תיירות, ואף לא יו"ר לוועדה כזו.
חבר המועצה היחיד בין 12 חברי ה"וועדה", לפי הרשימה שבאתר המועצה המקומית, הוא יו"ר "הוועדה", בעוד שלפי החוק אמורים היו להיות שלושה (1/4 מ- 12).

המסקנה: זו לא וועדה של מועצת היישוב.

אז מה המעמד של "הוועדה" הזאת ושל חבריה?

אינני יודע. שאלתי במועצה המקומית. איש לא ידע על מינוי פורמלי, כתב מינוי, או משהו דומה. כולם העלו את ההשערה כי "יו"ר הוועדה" בחרה בעצמה את "חברי הוועדה".

ומה המעמד והסמכות של "יו"ר הוועדה"?

אין לה שום סמכות.

צו המועצות המקומיות, קובע כי

"חבר המועצה ... רשאי למלא את תפקידו של ראש המועצה ולשמש בסמכויותיו במידה שנאצלו לו על ידי ראש המועצה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסויים או לסוג מסויים של ענינים."

במילים אחרות: כדי שתהיה סמכות, דרוש אישור של מועצת היישוב.
בפרוטוקולים של ישיבות המועצה אין שום אישור כזה (מינויים של וועדות אחרות, או של יו"ר וועדות אחרות, רשומים בפרוטוקול), ולכן אין סמכות.

ובלי קשר למעמדה הפורמלי, כמה פגישות קיימה "הוועדה"?

מדצמבר 2003 ועד יולי 2005 היו שלוש פגישות, כולן לפני אוגוסט 2004 (התחלת הקשר שלי עם הנושא). בכחצי השנה שלפני תאריך ה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות" (31 בינואר 2005), ובחצי השנה שלאחריו, "הוועדה" לא נפגשה אפילו פעם אחת. (כנראה שגם אחר כך לא היו פגישות, אבל בזה אני בטוח פחות).

הפגישה הראשונה היתה בדצמבר 2003, זמן קצר אחרי הבחירות למועצת היישוב. יש לה פרוטוקול - הפרוטוקול היחיד של "הוועדה" מאז ועד היום.
השניה היתה מפגש עם אדריכלים, ללא פרוטוקול.
השלישית היתה מפגש, כנראה בפורום מצומצם (זאת אומרת כי לאמיתו של דבר זו לא היתה פגישה של "הוועדה"), עם ראש המועצה ומהנדסת המועצה. נאמר לי כי "יצא סיכום".

כאמור, כל הפגישות האלה נעשו לפני אוגוסט 2004, הרבה לפני זמנו של ה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות", וכנראה שאלה כל הפגישות ש"הוועדה" הזאת קיימה בכלל.

אם לא היו פגישות, איך הכינה הוועדה את ה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות", ואיך דנה בה ואישרה אותה?

"הוועדה" לא הכינה את המסמך הזה, לא דנה בו, ולא אישרה אותו.

כפי ש"יו"ר הוועדה" עצמה כותבת, היא בחרה "צוות מצומצם", ו"הצוות המצומצם" הוא שהכין את המסמך.
בפועל, אפילו "הצוות המצומצם" לא כולו השתתף בכתיבת המסמך, אם כי לפחות אחד מהם שיפר את ניסוח המסמך המוגמר ואת עימודו, אבל לא שינה שום דבר ממשי בתוכנו.

המסמך הלא משופר נשלח אל חברי "הוועדה" להערות ב 23 בינואר, שמונה ימים בלבד לפני תאריך הנוסח הסופי, שהוכן בלי לחכות להערות כלשהן.
הנוסח הסופי נשלח אל חברי הוועדה רק אחרי שנמסר לראש המועצה, והם כלל לא התבקשו לאשר אותו.

ואיך השתתף הציבור בהכנת ה"מתווה לתוכנית אב לפיתוח התיירות" ב"תהליך דמוקרטי", כפי שטוענת הממונה על פניות הציבור במועצה המקומית?

מי שנחשב לחבר "הוועדה" לא השתתף, אז מישהו מהציבור השתתף?

על סמך מה נאמר כי ל"יו"ר הוועדה" יש, לכאורה, אינטרס אישי בפיתוח התיירות במושבה?

היא הבעלים של בית קפה באיזור השימור התיירותי במושבה.

ומי בחר את האדריכל לתוכנית השימור והפיתוח התיירותי?

אינני יודע. לא "הוועדה". (אינני מערער על הבחירה - ככל שאני יכול לשפוט, הבחירה טובה, והאדריכל טוב ומתאים - אלא על הצגתה).

איך כל זה מתיישב עם "דגל"המינהל התקין של ראש המועצה?

באמת איך? (אבל יתכן שלא ידע את כל הפרטים האלה.)

 

ירח צור

6 ביוני 2006

 

דברים אלה נשלחו אל ראש המועצה המקומית ואל "יו"ר הוועדה" על מנת לקבל את הערותיהם ותגובותיהם.

 

שינוי אחרון 2006-06-11