כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

דוח על הישיבה "הסדירה" הראשונה של המועצה המקומית החדשה

 

ב- 21 בדצמבר התכנסה המועצה המקומית החדשה. לישיבתה הסדירה הראשונה - למעשה לשתי ישיבות שהתקיימו בזו אחר זו, ומי אמר שישיבות המעצה תמיד משעממות? הישיבה הזאת היתה בלתי צפויה, ועוד יוצרת ציפיה למה שיקרה בישיבות הבאות.

אבל לפני תיאור ההפתעה של הישיבה, פרטים אחדים על קביעת מועד הישיבה. הישיבות של 21 בדצמבר נועדו מלכתחילה ל- 14 ול- 17 בו, ונדחו. במועדים המדוייקים חלו, כנראה, שינויים אחדים, האחרונים שבהם ממש ביום הישיבות אחה"צ, שעות ספורות לפני הישיבות, כאשר הקדימו את התחלתן מ- 1900 ל- 1830. לא ראיתי את ההודעות על השינויים, ואינני יודע את הפרטים, אבל לדעתי השינויים האלה אינם תקינים מפני שהם מנוגדים לחוק הנקרא "צו המועצות המקומיות (א)", החוק העיקרי העוסק בישיבות מועצה מקומית.

החוק הזה אומר, בין השאר, כי "הזמנה לישיבה תימסר לכל אחד מחברי המועצה 36 שעות לפחות לפני תחילת הישיבה", וכי "ישיבות המועצה יהיו פומביות".

הקביעה הראשונה של החוק לכאורה שוללת שינויים של הרגע האחרון, אבל אפשר לטעון נגדה טענות שונות, למשל שהודעה על שינוי איננה הזמנה, או כי חברי המועצה באו לישיבה, ולכן הסכימו לשינויים. אינני יודע איזה תוקף יש לטענות כאלה. אני חושב שהקביעה השניה, כי "ישיבות המועצה יהיו פומביות", חזקה יותר. כדי שישיבה תהיה פומבית, לא מספיק שירשו לציבור להכנס. צריך להודיע לציבור על הישיבה - וזה אומר שצריך לפרסם את המועד המדוייק של הישיבה זמן מספיק מראש, מה שלא נעשה כאן.

הישיבה התחילה באי נעימות. ראש המועצה הזמין אחד מחברי סיעתו להדליק ולברך על נר חנוכה, במקום את זקן חברי המועצה - גם בשנים וגם בוותק - רפי סוויסה. אחרי זה רפי סויסה ביקש את רשות הדיבור, וביקש מראש הועצה לדחות את הישיבה, משתי סיבות. ראשית, מפני שהזמן היה ערב חג, ומקומו של כל אחד בביתו ועם משפחתו. שנית, מפני שהיום איננו היום הקבוע לישיבות מועצה, ולכן הישיבה איננה חוקית. ראש המועצה לא נענה לבקשה, ואז קם רפי סויסה במפתיע ועזב את הישיבה, ויחד עמו כל חברי המועצה מהאופוזיציה - גם חברי סיעתו של רפי סויסה, וגם אבינועם חג'בי.

אחרי שיצאו מהאולם, אמרה היועצת המשפטית (שישבה ליד שולחן המועצה מתחילת הישיבה) כי באמת יש ספק לגבי חוקיות הישיבה. צו המועצות המקומיות (א) קובע כי "עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה יתקיימו הישיבות ביום חמישי הראשון לכל חודש, בשעה 18.00", ואילו המועצה לא החליטה על המועד הקבוע לישיבותיה, והיום איננו יום חמישי. אבל, הוסיפה, אף אחד מהעוזבים לא העלה את הנימוק הזה. על כל פנים, אחרי הסתודדות קצרה של ראש המועצה עם היועצת, חזר ואמר כי ישנם מספר נושאים דחופים, ולכן ימשיך בישיבה.

נראה לי שהיועצת המשפטית טעתה במחשבתה להתיר את המשך הישיבה בנימוק שהעלתה. האחריות להשגיח על חוקיות הדיונים איננה מוטלת על חברי המועצה, שבדרך כלל אינם משפטנים, אלא עליה היא. לשם כך היא משתתפת בישיבות המועצה.

עכשיו נשאר לנו לראות אם האופוזיציה תשאיר את העזיבה הזאת כמחווה ריקה, או תעמוד על דעתה ותדרוש את ביטול ישיבות היום הזה, וכמובן את כל החלטותיהן.

אבל נראה כי ראש המועצה חשש מהמצב שנוצר. הוא דחה לישיבה הבאה את רוב הנושאים שעל סדר היום. בישיבה מן המניין רק בחרו סגן לראש המועצה (חנוך פרקל, כמובן) וחלק מוועדות המועצה, שמינויין היה דחוף ביותר, לדברי ראש המועצה, ואישרו את מישכון הכנסות המועצה לטובת בנק הפועלים. בישיבה שלא מן המניין, שנערכה מיד אחריה, אישרו את גובה הארנונה לשנת 2009 (בפועל אישרו רק חלק מסוגי הארנונה, בטענה שברוב הסוגים ההעלאה המוצעת איננה נחשבת לשינוי, ולכן אינם טעונים הצבעה).

גובה הארנונה הוא נושא חשוב. אם האופוזיציה לא תשיג את ביטול הישיבה, היא החמיצה את ההזדמנות להביע את דעתה בנושא זה. נחכה ונראה מה תעשה האופוזיציה בעקבות כל זאת, ומה יקרה בישיבה הבאה.

 

שינוי אחרון 2008-12-30