כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

מה מתרחש ליד רפת לוין?

 

על "קזרמת לוין" - זה הבניין הישן מתקופת העליה הראשונה וייסוד המושבה ברח' רוטשילד 41 במזכרת בתיה, שאת תריסיו הכחולים צבעו לאחרונה בחום כהה - ישנם כאן דפים נפרדים (ומתבקש עדכון נוסף).

לפני זמן-מה סיפרתי גם מה עושה המועצה לשיבור אתרים ב"רפת לוין", המבנה שבקצה החצר הארוכה השל הקזרמה, בקצה הגובל ברח' החיטה, גם הוא מתקופת העליה הראשונה, והדגמתי בתצלום את הנזק לשימורו.

עוד סיפרתי על ההיתר "לשיקום מבנה קיים" בלתי קיים, באותו מתחם, אשר הוצא בהליך בלתי תקין ותוך זיוף ומירמה, לכאורה, וזאת בשיתוף פעולה של שלושה גופים (המועצה המקומית מזכרת בתיה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה", והעמותה הנקראת "מועצה לשימור אתרים"), ואיך שונתה "מהות" ההיתר לבניה של מבנה חדש, גם כן בהליך בלתי תקין, ובניגוד ברור לתוכנית השימור של מרכז מזכרת-בתיה האוסרת בניה חדשה במתחם. עדיין לא הוצא היתר למהות החדשה - לבניית המבנה החדש. יתכן שההיתר לא יוצא גם בעתיד, בסופו של דבר, עקב הבדיקה שהוועדה המחוזית אולי התחילה בפרשה זו.

ובינתים, המועצה לשימור אתרים התחילה לבנות את המבנה החדש הזה, וכבר יצקו את היסודות ואת הרצפה. אין היתר לבנות אותו, כי ההיתר הקיים הוא ל"שיקום מבנה קיים", לא לבניית מבנה חדש, והיתר חדש, לאחר "שינוי המהות", עדיין לא הוצא. בכל מקרה, ההיתר החדש, אם יוצא, יהיה בניגוד לתוכנית השימור התקפה, ושני ההיתרים, זה שהוצא וזה שאולי יוצא בעתיד, שניהם ניתנו באופן בלתי חוקי.

כאן אציג שני תצלומים המדגימים את הנזק שגורם המבנה החדש לאתר ההיסטורי. התצלום הראשון ממחיש איך המבנה החדש יסתיר את הרפת ההיסטורית - שהיא המבנה החשוב והמעניין כאן, והשני מראה איך טרקטור שהמועצה לשיבור אתרים מפעילה לבניית המבנה החדש עולה על חלקי עץ מקוריים שהוצאו מהרפת והונחו "למשמרת" עד שיכינו אותם לתצוגה, ושובר אותם.

אז מדוע זה חשוב? למה מה שעושים לכמה מבנים ישנים באיזה יישוב נידח במרכז הארץ צריך לעניין מישהו?

ראשית, מצער לראות מה עושים לשרידים האותנתיים של העליה הראשונה (אין רבים כאלה). לצערי, יותר מלהצטער כנראה שכבר אי אפשר לעשות שום דבר.

שנית, נחשפים כאן פניהם האמיתיים של ארגונים האמורים לשמור על החוק - המועצה המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה.

שלישית, נחשפים כאן פניה האמיתיים של "המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל - עמותה רשומה", הארגון המתיימר לשמר ולהגן על "אתרי מורשת", אשר מתחם קזרמת לוין הוא אחד מהם.

ולבסוף, נעשתה כאן, לכאורה, ובגלוי, שורה של עבירות, מעבירות תכנון ובניה עד עבירות פליליות.

יחליט נא כל אחד לעצמו אם משהו מזה מעניין אותו.

יסודות המבנה החדש בחצר קזרמת לוין 16 ביוני 2009

יסודות המבנה החדש בחצר קזרמת לוין, 16 ביוני 2009 (בינתיים כבר יצקו גם את הרצפה) - מבט מכיוון הרחוב הראשי
המבנה הגמור אמור להיות גבוה יותר בכ- 3 מטרים,
ויסתיר לחלוטין את הרפת למבט מהרחוב הראשי, רח' רוטשילד

 

הטרקטור שהמועצה לשימור אתרים הפעילה לבניית המבנה החדש, 16 ביוני 2009, שעה 1019

הטרקטור שהמועצה לשימור אתרים מפעילה, 16 ביוני 2009, שעה 1019
הקורות מתחת לגלגלים הן חלקי העץ המקוריים שהוצאו מהרפת והונחו בצד "למשמרת" עד שיכינו אותם לתצוגה

 

הועלה לאתר 2009-06-20