כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

דוח על ישיבת המועצה המקומית ב- 4 בינואר 2009

 

ב- 4 בינואר 2009 התכנסה המועצה המקומית. (עדיין חדשה, וחבריה החדשים רק מתחילים להתמצא בעניין) לישיבתה השניה "מן המניין". מחוץ לרפי סויסה, שנעדר, השתתפו בישיבה כל חברי המועצה, וכן היועצת המשפטית והגזבר (המשמש כמזכיר המועצה).

את הסקירה הזאת של ההתרחשויות בישיבה אני מכין בהדרגה, ואעלה כל שלב כאשר יהיה מוכן.

הדבר הבולט ביותר בישיבה, לדעתי כצופה מן הצד, הוא לא תוכן ההחלטות, אלא התנהגותו של דהן, ראש המועצה ויושב הראש בישיבה, החורגת בהרבה מהסביר, ואפילו ממסגרת החוק. בלט הזלזול שהפגין בחברי המועצה (וגם בעובדי המועצה, שהוא עצמו אחראי לניהולם). השיא, בישיבה זו, היה בכך שלא רק לא סיפק את המידע הדרוש לדיון - את זה ציינתי כבר בעבר - הוא גם - בניגוד לחוק המפורש - לא נתן לחבר מועצה מהאופוזיציה לדבר, וזה עזב במחאה את הדיון. לא ברור לי אם ההחלטה שהתקבלה, בעקבות זאת, תקפה. למעשה, נראה כי ראש המועצה מנסה לעשות את המועצה הנבחרת - להלכה הסמכות העליונה של הישוב - לחסרת חשיבות או משמעות.

הקדמה על סדר היום של הישיבה ועל ניהולה:

על פי חוק, נושא שהדיון בו לא נגמר, יועבר לסדר היום של הישיבה הבאה. אחד הנושאים בסדר היום של הישיבה הקודמת היה בחירה של וועדות המועצה. בישיבה הקודמת בחרו רק חלק מהוועדות, לכן הדיון בנושא לא נגמר, ולכן, על פי חוק חייב היה להכלל בסדר היום של הישיבה. למרות זאת, המשך בחירת הוועדות לא נכלל בסדר היום של הישיבה, ולא נידון בו.

על פי חוק, יש למסור לחברי המועצה את פרוטוקול הישיבה הקודמת לכל המאוחר יומיים לפני הישיבה, כדי שיוכלו לבדוק את נכונותו. בקשות לתיקון הפרוטוקול הם צריכים להגיש לפני פתיחת הישיבה, ואישור הפרוטוקול, אם ישנן הערות לו, הוא הנושא הראשון על סדר היום. בפועל, הפרוטוקול כלל לא נמסר, ודהן התעלם מזה כאשר פתח את הישיבה (יצחק פסטרנק העלה את הנושא בהמשך הישיבה).

על פי חוק, סדר היום קבוע מראש, ואין זכות לשנות אותו, או אפילו את סדר הנושאים בו, תוך כדי ישיבה. דהן, פתאום באמצע הישיבה, העלה להצבעה שינוי בהרכב וועדת המכרזים של המועצה - נושא שכלל לא היה על סדר היום של הישיבה.

על פי חוק, יש לכל חבר מועצה זכות לדבר עשר דקות בכל נושא שעל סדר היום, וגם לקבל עשר דקות נוספות מחבר מועצה שלא דיבר, אם הוא נותן לו אותן. דהן לא כיבד זכות זו, השתלט על השמעת הדברים כשהוא נכנס לדברי חברי המועצה האחרים, ולא נתן להם לדבר או להשלים את דבריהם במסגרת הזמן שאמור היה לעמוד לרשותם.

על פי חוק, חייבים לתת ליועץ המשפטי הזדמנות לתת את חוות דעתו לפני קבלת כל החלטה של המועצה. זה מטיל עליו חובה, לדעתי, לחוות את דעתו לפני כל החלטה, אם ישנה בה בעיה משפטית או נוהלית כלשהי. היועצת המשפטית נכחה בישיבה מתחילתה, אבל לא התבקשה לחוות דעה, ולא אמרה דבר ביוזמתה, לפני אף אחת מההחלטות הבעייתיות שנעשו בישיבה זו, וגם לא על הפרוטוקול, זכות הדיבור או סדר היום.

הנושא הראשון - המבנה הארגוני של מנגנון המועצה:

דהן פתח את הישיבה בנושא הראשון שעל סדר היום - המבנה הארגוני של המועצה. בתחילת הדיון חולקו לחברי המועצה תרשימים של המבנה החדש המוצע (שהשינוי המעניין ביותר בו, לדעתי, היה כי מופיע בו תפקיד חדש של "מנכ"ל-מזכיר", במקום מנהל המנגנון).

יצחק פסטרנק אמר כי צריך היה למסור את התרשים הזה מראש, כדי שיוכלו לגבש דעה על המבנה המוצע, וביקש לדחות את הדיון בנושא. אבינועם חג'בי הצטרף לכך. דהן ומזכיר המועצה (כיום הגזבר) טענו שהתרשים נשלח אל כל חברי המועצה, בנימה של "אתם משקרים, כן קיבלתם". למעשה דהן אף האשים את אחד מחברי המועצה שהוא נוהג לשקר, בעניין קבלת חומר, לעתים קרובות. לדעתי, נראה שכאן שיקרו דווקא דהן והגזבר, והראיה היא שהם הכינו לישיבה וחילקו בה עותקים של התרשים הארגוני, ואילו את החומר האחר, שחברי המועצה כן קיבלו, לא חילקו שנית בישיבה.

דהן נכנס לדברי אבינועם חג'בי ויצחק פסטרנק, ולמעשה השתלט על השיחה בהסברים שונים - "אני לא יכול לתת לך את כל הניירת", והתרשים הארגוני דרוש "כדי לעשות שינויים שאני והצוות המקצועי שלי חושבים שצריך לעשות". כנראה כדי להצדיק את הצורך בשינויים, הוא השמיץ את עובדי המועצה המקומית: "אני תקוע עם עובדים שלא ראוי שיהיו עובדים" ... "עדיף שישבו בבית". בהמשך, הפסיק את אבינועם חג'בי, ובלי לתת לו לדבר, העמיד את אישור התרשים הארגוני להצבעה. סיעתו של דהן הרימה את ידיה כמו בובות-חוט, בקשת הדחיה נדחתה, והתרשים אושר ברוב של חמישה נגד שלושת חברי האופוזיציה. היועצת המשפטית שתקה.

בתוך הדיון בנושא זה, העלה יצחק פסטרנק גם את העובדה שחברי הועדה לא קיבלו את פרוטוקול שתי הישיבות הקודמות. תשובתו של דהן, שנאמרה בנימה של "אל תטריד אותי בדברים פעוטים כמו הפרוטוקול", היתה שלגזבר, המשמש כמזכיר המועצה, היו עיסוקים אחרים, והוא "לא מסוגל לעשות פרוטוקול בפרק זמן קצר". יכינו אותו כשיהיה זמן. גם בעניין זה שתקה היועצת המשפטית.

הערות:

כבר בדיון בנושא הראשון אפשר לראות את רוב הבעיות המועלות בהקדמה. החמורה בהן, לדעתי, היא זו שדהן לא התחשב בזכות הדיבור של חברי המועצה מהאופוזיציה, ולא נתן להם להשלים את דבריהם, התנהגות המעמידה בספק את תקפות ההחלטה. הפתעה נוספת, לא עבירה על החוק אבל בוודאי לא התנהגות מכובדת או מקובלת, היתה האשמת חברי המועצה בשקר (אמנם בלי להשתמש במילה זו), וההשמצה הגסה של עובדי המועצה.

לסיכום: מה שהיה מעניין בישיבה הזאת, אפילו מדהים, הוא לא כל כך תוכן ההחלטות, אלא האופן שבו התנהלה (הדיון בנושאים האחרים היה די דומה, באופיו, לדיון בנושא הראשון), והאופן הזה ... לא כך צריכה מועצה מקומית נבחרת להתנהל.

סקירת הנושאים האחרים תושלם - אני מקווה - בעתיד.

 

שינוי אחרון 2009-01-08