כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

תצלום מפעם לפעם - 29

יתושי קוליסטה Culiseta mosquitos

#29

יתושים מהסוג קוליסטה, כנראה מהמין Culiseta longiareolata, נקבה, מימין, וזכר, משמאל.
הם מצולמים בהגדלה שונה - הזכר איננו גדול מהנקבה.
אני גידלתי אותם באקווריום מזחלים שבקעו וגדלו במי גשם שנאספו בדלי שעמד בחצרי , במזכרת בתיה, באפריל-מאי 2011.
הקוליסטות עוקצות רק עופות, ולא יונקים, ורק הנקבה עוקצת, הזכר לא. שימו נא לב למחושים המנוצים של הזכר.

Mosquitos of the genus Culiseta, most probably Culiseta longiareolata, right - a female, left - a male.
The male is enlarged in the picture - it is not larger than the female.
I raised them in an aquarium from larvas that hatched and grew in my backyard, in rainwater collected in a bucket, Mazkeret Batya, Israel, April-May 2011.
The Culisetas bite birds, not mamals. Only the female bites. Note the feather-like antenas of the male.

התצלום הקודם Previous photograph

הועלה לאתר 2012-05-29