כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

להציל את אתר המשוריין!

 

אתר המשוריין, מרס 2007 אתר המשוריין (יש הקוראים לו אנדרטת המשוריין) נמצא בפינת הרחובות נתיב-השיירות והגורן (בתצלום שמשמאל). הוא הוקם לפני קרוב לעשרים שנה, כדי להזכיר את היות מזכרת בתיה, במלחמת העצמאות, בנתיב השיירות לירושלים הנצורה (גם רחוב נתיב-השיירות מציין זאת בשמו). האתר צנוע ויפה. קטע הדרך המשופעת שהמשוריין "עולה" בה, וחורשת האורנים הקטנה שהדרך נבלעת בה, מדמים באופן סמלי את הדרך לירושלים.

כדי להעריך את האופי והיופי של אתר המשוריין, כדאי להשוות אותו ל"גן הרוזן", מעבר לגני הילדים במורד הרחוב, בפינת רחוב מוטה גור וההגנה. ה"גן" הזה הוא סידור סתמי של כמה צמחים ואבנים בדשא, שנראה כי אפילו הילדים מתעלמים ממנו.

אבל מה העתיד הצפוי לאתר המשוריין?

אתר המשוריין והצומת, מרס 2007 בשינוי סדרי התנועה במושבה, השתנו סדרי התנועה גם בצומת המשוריין. העליה ברחוב הגורן, מצומת המשוריין אל מרכז המושבה נאסרה, כפי שמראה המחסום המאולתר בתצלום הרחב יותר משמאל. התוצאה היא שהצומת הפך למסוכן, כי נתיב המכוניות הבאות מרחוב מוטה גור ונאלצות לפנות שמאלה, אל רחוב נתיב-השיירות, חותך את נתיב המכוניות היורדות ברחוב הגורן. הסיכון גדל עוד יותר מפני שהסדרים החדשים הגבירו מאד את התנועה היורדת ברחוב הגורן (המחסום הבלתי מואר שהוצב לרוחב הכביש הוא סכנה נוספת).

המועצה המקומית מתכננת לבנות בצומת הזה כיכר (מעגל תנועה), במחיר של יותר ממיליון ש"ח. אולי מפני שהיו מודעים מראש לסיכון שנוצר בצומת, אולי מפני שרצו להאט את המהירות ברחוב (לעתים קרובות נוסעים בו במהירות מופרזת), ואולי סתם מפני שכיכרות בצמתים הפכו לאופנה בשנים האחרונות. תוכנית נוספת, לבנות כיכר מיותרת לגמרי בפינת הגורן עם שני רחובות קטנים ללא מוצא, דב שמיר ויואב שחם, בהוצאה של כמיליון ש"ח, מעלה סימן שאלה על שיקול הדעת של המתכננים.

אחת ההצעות לשינוי האתר, מרס 2007 אבל מחיר הכיכר אינו רק כסף, הוא גם שטח קרקע. מאין יבוא השטח הדרוש ליצירת הכיכר? מתברר כי התוכנית היא לקחת את השטח הזה מאתר המשוריין. ומה יעשו במשוריין? ישנן שתי אפשרויות. האחת שיעבירו אותו אל מרכז הכיכר, כמו בהצעה שמשמאל, והשניה שיעצבו אותו מחדש כדי לקצץ את שטחו, כמו בהצעה שלמטה.

דבר אחד מובטח: לא חשוב איזו מבין ההצעות תבחר, היא תהיה קיטשית לגמרי, בלי שום השוואה להדר הצנוע של האתר המקורי. בדיוק כפי שעשו לאנדרטת נופלי המושבה.

הצעה נוספת לשינוי האתר, מרס 2007 לסיכום: בנוסף לנזק הישיר של שינוי סדרי התנועה, תהיה הוצאה של מיליונים להקמת כיכר שללא השינוי היתה מיותרת, תוספת רעש וזיהום אויר שגורמות ההאטה וההאצה בכיכר בדיוק ליד בתי הספר, ובנוסף - הפיכת אתר המשוריין לקיטש מצומצם שטח.

צריך להציל את אתר המשוריין! ואם מוכרחים לבנות כיכר - לא על חשבון אתר המשוריין!

סוף דבר

האתר החדש של המשוריין, אוגוסט 2007 הנה האתר החדש של המשוריין (תצלום זמני, אוגוסט 2007. מאז, שטח אדמת החמרה מימין למשוריין גונן קצת).

כל החששות התאמתו, ויותר.

זו לא רק ככר. זה מגרש חניה. והמשוריין עומד על אי תנועה קטן בשולי המגרש, עלוב וחסר חן.

חורשת האורנים, הצמחיה הארץ-ישראלית, הדרך המשופעת ומרוצפת שברי אבן, שהיו שם בעבר - כל מרכיבי האתר שהזכירו את דרך השיירות לירושלים - נעלמו. אי התנועה הקטן והשטוח שהמשוריין עומד עליו עכשיו מרוצף בחלוקי-נחל.

לדעתי, השינוי העשיר את המשמעות של האנדרטה. עכשיו, בנוסף לשיירות, זו אנדרטה לחוסר הטעם, ולהעדר הכבוד לעבר, של ראשי המושבה.

 

שינוי אחרון 2007-10-11