כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

בניין מחלקת החינוך

מחלקת החינוך של המועצה המקומית מזכרת בתיה
כאן מקיימים את ישיבות מליאת המועצה
(נראה שלאיש לא איכפת איך הבניין הזה נראה)

 

מידע על ישיבות מליאת המועצה המקומית מזכרת בתיה, ועל סדר היום לישיבות הבאות

 

מובאות כאן ההזמנות לישיבות הבאות של מליאת המועצה המקומית, המפרטות את סדר היום של הישיבות , וכן תמצית מתוך הנספחים להזמנות, בתוספת הערות (הנספחים אמורים לתת את המידע הדרוש לדיון בנושאים שעל סדר היום). הנספחים עצמם לרוב לא יובאו, לא רק מפני שהם ארוכים ומסובכים, ולא תמיד קל להפיק מהם את המידע החשוב, אלא בעיקר מפני שלרוב אינם מכילים את כל המידע המעניין והדרוש באמת.
בנוסף, יובאו התרשמויות ומידע נוסף על ישיבות שהיו (הפרוטוקולים אמורים להתפרסם באתר המועצה המקומית, אבל רק חלקם פורסם, ונראה כי בחודשים האחרונים הפסיקו את פרסומם לגמרי).

מידע על הישיבות הבאות

הנה ההזמנה לישיבה הבאה של המועצה המקומית, ההזמנה ליום א 1 בפברואר 2009.


ההזמנות האלה אמורות להיות פתוחות לעיון הציבור, כנובע מפומביות דיוני המועצה המקומית, ואמנם אפשר לראותן במשרדי המועצה המקומית (אבל לא את הנספחים). באתר של המועצה המקומית ברשת, לעומת זאת, לא תמצאו את ההזמנות, ולגבי חלק מהישיבות, אין שם אפילו הודעה על קיומן. כדאי לזכור גם כי המועד שבהזמנה איננו המילה האחרונה. כבר קרה ששינו את מועדי הישיבות שעות ספורות לפני הישיבות.

מידע על הישיבות שהיו

הנה סקירה של הישיבה ביום א 4 בינואר 2009.
וזו ההזמנה ליום א 4 בינואר 2009.
סדר היום של הישיבה הבאה כולל רק את הסעיפים שהיו בסדר היום של הישיבה הקודמת, אבל לא נידונו בה, לכן ההערות על החומר הנלווה להזמנה ליום ד 17 בדצמבר תקפות לגבי ישיבה זו. נושא אחד שכחו להכניס לסדר היום, והוא בחירה של וועדות המועצה שעדיין לא נבחרו - בישיבה הקודמת בחרו רק חלק מהוועדות. עכשיו אולי לא יוכלו להשלים את הבחירה.

רשמים מהישיבה הסדירה הראשונה של המועצה המקומית, יום א 21 בדצמבר 2008.

ההזמנה ליום א 14 בדצמבר 2008. ישיבה זו התקימה ביום א 21 בדצמבר.
תמצית המידע הנלווה להזמנה והערות אחדות.

ההזמנה ליום ד 17 בדצמבר, גם ישיבה זו התקימה ביום א 21 בדצמבר.
תמצית המידע הנלווה להזמנה זו בצירוף הערות.

רשמים מהישיבה הראשונה, החגיגית, של המועצה המקומית החדשה, המגלים בה פנים אחרים.

 

שינוי אחרון 2009-01-29