כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

תולדות העיתון העברי "הלבנון" (1863 – 1886)

 

הגליון הראשון

כותרת הגליון הראשון של "הלבנון"

 

"הלבנון" היה העיתון העברי הראשון שיצא בארץ ישראל. הוא יצא לאור בהפסקות, ובתדירות שונה, בשנים 1863 – 1886 (ב- 20 כרכים שנתיים), בירושלים, פריז, מיינץ (מגנצא) ולונדון. עורכו הראשי במשך כל השנים, והמוציא לאור בכמחציתן, היה יחיאל ברי"ל. בעיתון זה הוא העלה לראשונה את הרעיון לפיו רצוי שאיכרים יהודים, מכפרי דרום רוסיה, ייסדו מושבות חקלאיות בארץ ישראל.

ייסדו את "הלבנון" יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה בהר"ם סלומון, בירושלים באדר תרכ"ג (פברואר 1863). יחיאל ברי"ל היה העורך הראשי וגם הרבה לכתוב בעיתון. "הלבנון" ביטא את דעת העדה האשכנזית-פרושית (המתנגדים) בירושלים, התנגד לרעיון של יישוב ארץ ישראל (ויחד עם זאת תמך בייסוד המושבה מוצא), והיה עויין לעמדת ה"חבצלת" (“חבצלת" של ישראל ב"ק יצא לאור חמישה חודשים אחרי "הלבנון", וביטא את דעת הספרדים והחסידים שתמכו ברעיון של יישוב ארץ ישראל). כשנה לאחר צאת "הלבנון" לאור סגר השלטון העותמני, בעקבות הלשנה, את שני העיתונים.

לאחר כשנה חידש יחיאל ברי"ל את הוצאת "הלבנון" בפריז, שם יצא בשנים 1865 – 1870, עד שהמצור על פריז (10 בספטמבר 1870 – 29 בינואר 1871) במלחמת צרפת-פרוסיה הפסיק את הוצאתו. הוא עבר למיינץ, ולאחר הפסקה של קרוב לשנה יצא שם "הלבנון" בשנים 1871 – 1882. במיינץ יצא "הלבנון" מדי שבוע כנספח עברי לעיתון היהודי בגרמנית "איזראליט". בשנים 1871 – 1881 השתתף בעריכה ד"ר מאיר להמן. גם במקומות אלה המשיך "הלבנון" להתמקד בעניני ארץ ישראל. ב- 1881 התחיל "הלבנון" לתמוך בחיבת ציון, בעקבות שינוי דעותיו של העורך.

בסוף 1882 (תשרי תרמ"ג), בשיא הצלחתו של העיתון, הפסיק הלבנון לצאת לאור לתקופה ממושכת עקב פעולותיו של יחיאל ברי"ל להגשמת רעיונו להעלות איכרים יהודים מרוסיה לארץ ישראל (הם שייסדו לאחר כשנה את המושבה עקרון, לימים מזכרת בתיה), והמשבר האישי והכספי שעבר בעקבות זאת. הוא ניסה לחדש את הוצאת העיתון ב- 1886, בלונדון, שם יצאו לאור גליונות ספורים, ללא הצלחה. לאחר מותו הפתאומי של יחיאל ברי"ל באותה שנה, לא היה ל"הלבנון" המשך.

מקורות

הערך "הלבנון" מתוך לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע עשרה, מנוחה גלבוע, מוסד ביאליק 1993.

יחיאל בריל ו"יסוד המעלה" – מבוא ל"יסוד המעלה", ג' קרסל, ב"יסוד המעלה", יחיאל בריל, מהדורה חדשה מצולמת, יד יצחק בן-צבי 1978.

גליונות "הלבנון" (במדור העיתונות העברית ההיסטורית, הספריה הדיגיטלית, של בית הספרים הלאומי).

שינוי אחרון 7-03-04