כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

רשמים מהישיבה הראשונה, החגיגית, של המועצה המקומית החדשה

 

ב- 11 בנובמבר נבחרה מועצה מקומית חדשה. ב- 2 בדצמבר, בשעה 1900, היא התכנסה לישיבתה הראשונה, ישיבת הפתיחה החגיגית, בבית משק הברון. באולם היה קהל רב, חברי המועצה הקודמת שאינם ממשיכים במועצה החדשה היו שם גם הם, וראש המועצה נפרד מהם. אתר המועצה המקומית ברשת מדווח על ישיבה זו בהרחבה, ומביא את נאום ראש המועצה במלואו. לכאורה הכל טוב ויפה. אבל הנה משהו נוסף שקרה שם. פרט קטן, אבל מאיר עיניים:

אחרי נאומו של דהן, רצה רפי סויסה לדבר, וקיבל את רשות הדיבור. כך מדווח על כך אתר המועצה המקומית:
"לקראת סיום הטקס חרג ראש המועצה מהתכנית וכמחווה של רצון טוב הזמין את חבר המועצה, רפי סויסה, לשאת דברים"
לאמיתו של דבר, חברי סיעתו של רפי סויסה דרשו מדהן, בפתק שמסרו לו, לתת לו לנאום. כך נאלץ דהן להרשות לרפי סויסה לדבר, כשהוא מציין כי הוא נותן לו לדבר בחריגה "מהפרוטוקול" (הוא התבטא במילה "פרוטוקול", ולא "תוכנית", כפי שדבריו שופצו באתר המועצה).

אבל מי שיבדוק בהנחיות משרד הפנים לעבודת מועצה מקומית, ימצא כי
"בישיבה הראשונה נהוג לאפשר לכל ראש סיעה להציג את עצמו ואת חבריו, ולהסביר בקיצור את עמדותיו."
במילים אחרות - הפרוטוקול, ז"א הנוהג, הוא דווקא שכל ראשי הסיעות ינאמו. התוכנית שרקח דהן היתה למנוע מהם לדבר. רפי סויסה עמד על זכותו, ומימש אותה, אבינועם חג'בי לא, ולא דיבר.

וכך התברר לנו כי אפילו בישיבה הראשונה, החגיגית, של המועצה המקומית, ניסה דהן למנוע ממתנגדיו לדבר, אם כי הצליח רק באופן חלקי. זה לא מבשר טובות לישיבות הבאות. מצד שני, התברר כי רפי סויסה וסיעתו הם יריב ממשי, ואין לזלזל בהם. יתכן שישיבות המועצה החדשה תהיינה מעניינות הרבה יותר מאלה של המועצה היוצאת. נחכה ונראה.

למותר לציין כי אתר המועצה המקומית שלנו מציג רק את נאום ראש המועצה. מדברי סויסה הוא מביא משפט בלתי חשוב אחד. יש להזכיר לראש המועצה, ולעורך האתר, כי האתר איננו בטאון אישי של ראש המועצה. הוא שייך לכל המועצה, ולכל התושבים, ומזה נובע כי האתר חייב להציג את דברי כל נציגי התושבים, מתנגדי ראש המועצה כתומכיו.

וכשנאומו של דהן לפנינו, אפשר לבחון את מה שאמר. רוב דבריו היו דברים כלליים שאינם אומרים שום דבר ממשי, אבל בתוכם אמר (לפי אתר המועצה המקומית) את שני המשפטים הבאים, המבקשים תגובה:

"כולנו מסכימים שצריך להמשיך ולשמור על עברה של המושבה, לבנות את עתידה תוך שמירה קפדנית על צביונה הכפרי המיוחד ועל ההיסטוריה של המושבה, ...
"כולנו מסכימים שצריך ניהול מקצועי, תקין, שקוף וקשוב לצרכי התושבים."

איך דהן שומר על העבר וההיסטוריה של המושבה, כבר ראינו בעניין עמוד הפעמון.
"שמירה קפדנית על צביונה הכפרי" של מזכרת בתיה מצלצל יפה, אבל המשמעות האמיתית היא שמזכרת בתיה מתפתחת לעיירה בלי תכנון עיר ראוי לשמו - זה מתבטא בדברים רבים, בתחבורה, למשל.
ולבסוף, "ניהול מקצועי, תקין, שקוף" - עד עתה, זה רחוק מאד מהאמת, כפי שאפשר לראות אפילו בניהול הישיבה הזאת של המועצה.

מכל זה, התכנון הוא הבעיה החמורה ביותר, לדעתי, כי טעות שנעשתה בתכנון עיר, לרוב כבר אי אפשר לתקן.

 

שינוי אחרון 2008-12-06