כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

האם "פירסומים" של המועצה המקומית שלנו מהווים תעמולת בחירות אסורה?

 

הבחירות למועצה המקומית, האמורות להיות ב- 11 בנובמבר, מתקרבות.
האם ראש מועצה מקומית רשאי לנצל את תפקידו, ולהשתמש במועצה המקומית שהוא מנהל ובתקציביה לתעמולת הבחירות שלו?
האם מותר לו להוציא, במסגרת המועצה המקומית, חוברות או דפים המביאים את דבריו או תמונתו, או מתארים את פעולותיו כראש הרשות?
התשובה ברורה וחדה: לפחות בחצי השנה שלפני הבחירות, אסור לו!

הנה קטע מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות (משרד הפנים, חוזר המנכ"ל, 7 ביולי 2008):

"הנחיות הנוגעות לאיסור על שימוש במשאבי רשות מקומית לצורך בחירות.

"עקרון שוויון הבחירות ואמון הציבור במינהל הציבורי מחייבים שהרשות המקומית ככזו לא תיקח כל חלק במערכת הבחירות, למעט הפעולות שהוטלו עליה בדין לצורך ארגון וקיום הבחירות. במסגרת זו נאסר על נבחרי הציבור ועל עובדי הרשות לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי מערכת הבחירות. שימוש מעין זה כאשר הוא נעשה בקשר עם תעמולת בחירות מהווה עבירה פלילית. ...

"עוד יודגש, כי האיסורים והמגבלות שיפורטו להלן אינם מוגבלים לתקופה מסויימת שלפני הבחירות. עם זאת, על נבחרי הציבור ועובדי הרשויות המקומיות להיזהר במיוחד בנושא זה במהלך השנה שקודמת למועד הבחירות, וככל שמועד הבחירות מתקרב יש להמנע מכל פרסום, או מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות.

"ההנחיה הכללית בנושא ... עוסקת בהרחבה באיסור הרחב והגורף על פרסומים שיש בהם תעמולת בחירות, וקובעת עקרונות מנחים ... לקביעה מהו "פרסום בקשר עם תעמולת בחירות".

"... מאחר שבתקופה של ערב בחירות עלול כל פרסום מטעם רשות מקומית המזכיר את שמו, או תארו של נבחר ציבור, או שכולל את תמונת נבחר הציבור, להיתפס כתעמולת בחירות אסורה, מנחה שר הפנים לקראת הבחירות הקרבות, כי במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, לא יפורסם, ככלל, על ידי הרשות המקומית, פרסום בשמו או בתארו של נבחר הציבור. במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, יועבר כל פרסום מטעם הרשות המקומית, לאישור היועץ המשפטי לרשות המקומית ... (ההדגשה במקור). יצויין כי הוראה זו חלה על פרסום בכל דרך שהיא, לרבות פרסום באתר האינטרנט של הרשות המקומית."

בנוסף, המפקח הארצי על הבחירות ענה ל"שאלות נפוצות בענייני תעמולת בחירות" (פברואר 2008):

"האם מותר לרשות מקומית לפרסם ספר המסכם את פעילות הרשות והעומד בראשה?

"לאור העובדה כי הוצאת ספר כזה כרוכה בשימוש בכספי הרשות, קיים חשש משמעותי כי הנ"ל יהווה תעמולת בחירות אסורה. ..."

דברים אלו, ועוד רבים, אפשר למצוא ולקרוא באתר של משרד הפנים, בתוך ההנחיות הכלליות לקראת הבחירות.

לסיכום - מתברר, לפי זה, כי החל מ- 11 במאי, כל פרסום של המועצה המקומית, בנייר או ברשת, המכיל את דבר ראש המועצה, דברי ראש המועצה, או תמונת ראש המועצה, ואפילו "רק" סיכום של פעילות המועצה או ראש המועצה, הוא תעמולת בחירות אסורה!

ומה קורה אצלנו, במזכרת בתיה?

במכתב האלקטרוני השבועי של המועצה, "חדשות ואירועי השבוע במושבה", קיבלנו, מ- 15 במאי (המכתב הראשון בששת החודשים שלפני הבחירות) ועד היום, 16 (שש עשרה) הודעות, ידיעות וחוברות הכוללות את דבר ראש המועצה, דברי ראש המועצה, או תמונת ראש המועצה. זה כולל שתי חוברות של המתנ"ס. חלק מזה קבלנו גם בנייר, כדפים או כחוברות. כל זה נראה, לפי חוזר המנכ"ל, כתעמולת בחירות אסורה!

והאם היועץ המשפטי של המועצה אמנם אישר את כל הפרסומים כנדרש?

לכך צריך להוסיף את המשאית או המשאיות של קבלן איסוף האשפה, הנוסעות ברחובות היישוב. הן נושאות עכשיו, באותיות גדולות, את הסיסמה של מאיר דהן "משמרים את העבר - בונים את העתיד". הסיסמה הזאת, כמובן, ריקה מתוכן. השאלה האמיתית היא איזה עבר משמרים, ואיזה עתיד יוצרים, ואיך עושים זאת. אבל לגבי הבחירות הנקודה היא שהסיסמה הריקה הזאת מזוהה בעיני כל עם מאיר דהן. נראה לי שגם זו תעמולת בחירות אסורה.

האם זלזול כזה בהגינות (כלפי מועמדים אחרים), בשוויון ובחוק נקבל גם בחמש השנים הבאות?

והאם אחרי דוגמה-לכאורה זו לכיבוד החוק יש למועצה המקומית זכות מוסרית לדרוש מאתנו, התושבים, לקיים את חוקי העזר שהיא מחוקקת?

ומה דעתכם אתם, קוראי דף זה, על כך?

 

שינוי אחרון 2008-07-28